Pád větví a stromů

Důrazně upozorňujeme, že po vichřici, která se přehnala lesními porosty, stále hrozí pád ulomených větví i celých stromů. Kořenové systémy stromů rozkývaných vichřicí jsou ve vlhké půdě uvolněné a k vyvrácení stromu dochází i bez zjevných příčin nebo při slabém větru. Zavěšené stromy, nakloněné vývraty i zlomy jsou nestabilní a kdykoliv může dojít k jejich samovolnému pádu. Nestabilní jsou i vývraty a zlomy již ležící na zemi. Může také dojít k neočekávanému pohybu vyvrácených kořenů zpět k zemi. 

Důrazně proto nedoporučujeme vstupovat do lesa a při pdůjezdu lesními úseky je potřeba jet tak, aby se dalo bezpečně zastavit. Veškeré škody po úplném uklidnění větru monitorujeme a zahájili jsme zpracování polomů. Bezpečně vstoupit do lesa bude možné až po úplném odstranění polomů a zavěšených, nalomených a nebezpečně nakloněných stromů.

Sledujte proto průběžnou informaci, která se bude měnit i podle obecně závazných ustanovení vydaných obcí s rozšířenou působností a Středočeským krajem.

Další články v rubrice

English ☰ Menu