Obnova ovocného sadu na valech černokosteleckého zámku

V létě 2018 započal ŠLP s plánovanou akcí „Obnova ovocného sadu na valech zámku“ formou drobných úprav, odstraněním suchých keřů a výsadbou nových jabloní odrůdy „Smiřické vzácné jablko“. Další fáze byla naplánovaná na leden 2020, kdy se jedná o těžbu přestárlých ovocných stromů poškozených hnilobami a náletů nežádoucích dřevin bránících výsadbě nových stromů obnovovaného ovocného sadu. Další nová výsadba je plánovaná na jaro a podzim roku 2020 a 2021, po vyčištění valů a uvedení do původní podoby.

Císařský povinný otisk map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843)

Císařský povinný otisk map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824-1843), výřez okolí zámku Kostelec nad Černými lesy (Schwarz Kostelz), převzato, www.archivnimapy.cuzk.cz. Na vyobrazení jsou dobře zřejmé části parkové úpravy u Předzámčí a kaple sv. Vojtěcha a ovocný sad na valech.

 

Výsadba stromků, vysokokmen Smiřické vzácnéVýsadba stromků, vysokokmen Smiřické vzácné, 16.4.2019

 

První řada stromků vysázená na jaře 2019 se dobře ujmula, jeden stromek však vytloukl srnec parožím při označování teritoria, druhý zlomili vandalové o silvestru 2019.

Více o smiřickém vzácném a jeho původu je možno dočíst se na webu www.smirice.eu, http://www.smirice.eu/jine/smiricke/jablko.htm

Odrůda podle záznamu osobních sdělení vznikla jako semenáč asi v roce 1870 v bývalé zámecké zahradě ve Smiřicích u Hradce Králové. Uvádí se, že v zahraničí není pěstováno. V České republice je Smiřické vzácné nejvíce rozšířeno ve východních Čechách, na Litovelsku a v jižní části okresu Šumperk kde byl doložen výskyt v Lošticích, již v roce 1888.

Otisk historické pohlednice s pohledem na zámek z Lázeňské uliceOtisk historické pohlednice s pohledem na zámek z Lázeňské ulice, z rodinného archivu Ing. Zdeňka Karáska

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu