Rámcová smlouva na provádění lesnických činností - ukončeno